Contact
  De Brabander Group BV
  De Nieuwe Erven 12
  5431 NT CUIJK
  Tel 0485-312464
  Fax 0485-320420
  verkoop@debrabander.nl

  Naar contactgegevens

  Begrippenlijst

  Aannemer
  Natuurlijke of rechtspersoon aan wie de uitvoering van een werk is opgedragen

  Afreien
  Het egaliseren van een wand of vloer door middel van een rechte lat

  Betalingsvoorwaarden  
  Voorwaarden waaronder een afnemer geleverde goederen moet betalen

  Bestrating
  verharding zoals straatstenen of tegels

  Bestek
  Volledige beschrijving van een te maken bouwwerk, inclusief de materiaalkeuze, de uitvoeringsvoorwaarden, de opleveringsdatum en de prijs met alle voorwaarden en voorschriften die daarbij van belang zijn. Het bestek kan met de bestektekeningen de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer.

  Bestemmingsplan
  Een bestemmingsplan is een gemeentelijk plan waarin wordt aangegeven waarvoor de gronden binnen het plangebied mogen worden gebruikt en of er op die grond mag worden gebouwd. Ook zijn hierin bouwregels opgenomen waaraan bouwplannen worden getoetst. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, een plankaart en voorschriften. De plankaart en de voorschriften zijn juridisch bindend. De toelichting niet, maar die geeft uitleg over de bedoeling van het plan. De plankaart is een kaart waarop de bestemming is aangegeven, bijvoorbeeld waar woningen mogen staan en wat groengebied is. In de voorschriften is vastgelegd wat er binnen de bestemming mag en kan. Hierbij kunt u denken aan de vraag hoe iets gebruikt mag worden en of er ook gebouwd of aangebouwd mag worden.

  Beton
  Gegradeerd mengsel van zand, grind en/of gebroken materiaal, cement, water en eventueel hulp- en/of vulstoffen, in verharde toestand, waarbij het oppervlak van een textuur kan zijn voorzien.

  Cement
  Hydraulisch materiaal, ten dele of in hoofdzaak bestaande uit fijn - gemalen portlandcementklinker waaraan gewoonlijk een geringe hoeveelheid gips of anhydriet is toegevoegd. Bestaat uit fijn gemalen, anorganische stof die na mengen met water een pasta vormt, die bindt en verhardt door middel van hydratatiereacties en processen. Deze pasta behoudt na verharding tot cementsteen haar sterkte en stabiliteit, ook onder water

  Deklaag
  Bovenste verhardingslaag waarop verkeer wordt toegelaten.

  Gestraalde bestrating (gezandstraalde bewerking)
  de natuursteen deklaag wordt gestraald met kleine staalkogeltjes. Hierdoor krijgt het product een unieke look.

  Impregneren:
  de oppervlakte van de steen wordt, voordat de stenen de droogkamer in gaan, met een impregneermiddel behandeld. Hierdoor worden de poriën van de steen deels afgesloten, waardoor er minder water de steen kan binnendringen. Vuil en algen kunnen zich nagenoeg niet meer hechten aan het oppervlak en laten zich gemakkelijker verwijderen. Problemen met kalkuitbloei worden ook gereduceerd.

  Rollaag
  horizontale rij stenen boven een gevelopening of aan de bovenzijde van een gemetselde wand

  Structuur oppervlak (Wave):
  oppervlakte heeft een lichte, natuurlijke leisteenstructuur.

  Strakke randbewerking:
  de rand is niet bewerkt en dus strak.

  Trommelen (getrommelde afwerking)
  de oppervlakte wordt machinaal met hamerslagen bewerkt. Op deze wijze wordt de steen kunstmatig verouderd.

  Vlak oppervlak:
  oppervlakte zonder structuur.

  Print Delen